Tekninen lautakunta, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Tekninen lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Halme ja Kati Ajoksenmäki.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana lautakunnan puheenjohtaja esitti pöytäkirjantarkastajaksi Johanna Halmeen ja Kati Ajoksenmäen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)