Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnaninsinööri
Hankintapäätös:
§ 31 Jouluvalaistuksen hankkiminen katuvalojen yhteyteen., 28.10.2020
§ 32 Sähköautojen latauspisteen hankinta, 30.11.2020
§ 36 Palvelukeskusalueen kunnallistekniikan rakentaminen, 08.12.2020
Yleinen päätös:
§ 33 Telekaapeleiden sijoitus- ja kaivulupahakemus, 03.12.2020
§ 34 Telekaapeleiden sijoitus- ja kaivulupahakemus, 03.12.2020
§ 35 Telekaapeleiden sijoitus- ja kaivulupahakemus, 03.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)