Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

VESDno-2021-11

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Tekla 26.2.2020/ §21

Valtuutettu Miia Rajala jätti 23.09.2019 valtuuston kokouksessa 4 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen koskien Vesilahden liikenneturvallisuuden parantamista. (liite nro 1/ § 21) Vuonna 2011 aloite on tehty Pirkanmaan ELY- keskukselle liikenneturvallisuuden parantamiseksi Valkkistentiellä. Aloitteen toimesta nopeusrajoitusta on muutettu Valkkistentiellä. Aloitteessa on esitetty, että kevyenliikenteen väylät tulisi löytyä kaikkien koulujen läheisyydestä, alueen turvallisuus tarkistetaan ja tulevaisuudessa kevyen liikenteenväylät rakennetaan kirkonkylän, Narvan ja Koskenkylän asuinalueiden välille. Rakentamisessa tulee huomioida eri-ikäisten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden taidot.

Ehdotus: Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta päättää antaa tekniselle toimelle selvitettäväksi Vesilahden kunnan kevyenliikenteen väylien sijainnit, kunnot ja kehittämistarpeet koko kunnan alueelta vuoden 2020 loppuun mennessä. Tekninen lautakunta palaa asian käsittelyyn kevyen liikenteen selvityksen jälkeen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

- - - - -

Tekla 20.1.2021/ §7

Tekniset palvelut ovat selvittäneet Vesilahden kunnan alueella sijaitsevien kevyenliikenteen väylien kuntoa, sijaintia ja kehittämistarpeita. Selvitystä käydään lautakunnassa lävitse. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja antaa tekniselle palveluille ohjeistuksen työn jatkoa varten.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää ohjeistaa teknisiä palveluita jatkamaan kevyenliikenteen selvitystä seuraavasti: 

 1. Koko kunnan kevyenliikenteen selvitystä jatketaan siten, että huomioidaan kaikki ikäpolvet.
 2. Selvitys tehdään kouluverkosto ensisijaisesti huomioiden siten, että kouluilta on turvalliset väylät asuinalueille.
 3. Senioreille katsotaan yhtenevät reitit palveluiden äärelle.
 4. Riskialttiit risteysalueet käydään koko kunnan alueelta lävitse ja niistä tehdään parantamisehdotukset. 
 5. Koskenkylän alueella lähdetään selvittämään  kevyenliikenteen mahdollisuuksia koskenkyläntien, valkkistentien, mantereentien sekä mt301 viereen (Narva- Vesilahden kirkonkylä). Ely- keskus otetaan neuvotteluissa mukaan.
 6. Kuntalaisten osallistuminen otetaan huomioon työn edetessä.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että: 

Tekninen lautakunta päättää ohjeistaa teknisiä palveluita jatkamaan kevyenliikenteen selvitystä seuraavasti: 

 1. Koko kunnan kevyenliikenteen selvitystä jatketaan siten, että huomioidaan kaikki ikäpolvet.
 2. Selvitys tehdään kouluverkosto ensisijaisesti huomioiden siten, että kouluilta on turvalliset väylät asuinalueille.
 3. Senioreille katsotaan yhtenevät reitit palveluiden äärelle.
 4. Riskialttiit risteysalueet käydään koko kunnan alueelta lävitse ja niistä tehdään parantamisehdotukset. 
 5. Koskenkylän alueella lähdetään selvittämään  kevyenliikenteen mahdollisuuksia koskenkyläntien, valkkistentien, mantereentien sekä mt301 viereen (Narva- Vesilahden kirkonkylä). Ely- keskus otetaan neuvotteluissa mukaan.
 6. Kuntalaisten osallistuminen otetaan huomioon työn edetessä.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)