Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

 1. Alueellisen jätehuoltolautakunnan uutiskirje.
 2. Alueellisen jätehuoltolautakunta Lietejätehuollon kehittämisryhmän tiedote 11 2020.
 3. ELY- keskukset Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista 15.12.2020 alkaen.
 4. ELY- keskukset Läntisen Suomen yhteisen vesihuoltostrategian taustaselvitykset loppusuoralla – vielä voit vaikuttaa vastaamalla kyselyyn.
 5. ELY- keskukset Rahoitusta tarjolla hulevesien hallintaan ja käsittelyyn päästöjen vähentämiseksi.
 6. Pirkanmaan ELY- keskus Juha Sammallahdesta Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja.
 7. Pirkanmaan ELY- keskus Metsätalouden suojavyöhykkeiden mallintamiseen uusi työkalu.
 8. Pirkanmaan ELY- keskus Pirkanmaan vesitilanne rauhallinen – talvitulvilta vältytään tänä jouluna.
 9. Pirkanmaan ELY- keskus Uusi kiertoliittymä sujuvoittamaan Ikaalisten sisääntulotien liikennettä.
 10. Pirkanmaan ELY- Keskus Valtiovarainvaliokunta kohdistaa Pirkanmaalle lisää tierahoitusta.
 11. Pirkanmaan jätehuollon taksatiedoite.
 12. Pirkanmaan jätehuollon tiedote Jätehuollon maksuton kuusikeräys alkoi.
 13. Pirkanmaan jätehuolto jäteposti Kuulumisia jätehuollosta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)