Tekninen lautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kati Ajoksenmäki ja Virpi Eskola.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana puheenjohtaja esitti pöytäkirjantarkastajiksi Kati Ajoksenmäkeä ja Virpi Eskolaa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)