Tekninen lautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

 1. Alueellinen jätehuoltolautakunta kokous 01.09.2021 Pöytäkirja
 2. ELY-keskukset - Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on kehitetty toimivia käytäntöjä
 3. Liikenneturva - Pyöräilijän turvallinen tienylitys – näin se tehdään
 4. Liikenneturva - Unohda ”kouluttaminen” ja anna nuorille ajorauha
 5. Liikenneturva - Vanhempi, varmista lapsen turvallinen pyöräily kouluun
 6. Liikenneturva - Vauhti vahingoksi suojateillä
 7. Liikenneturva - Vinkit turvalliseen mopoiluun
 8. Liikenneturva -”Sillä tavalla, että ajaa hiljempaa” - Koululaiset toivovat autoilijoilta parempaa suojatiekäyttäytymistä
 9. Liikenneturva -Liikenneturvallisuusstrategiaan tarvitaan lisää kunnianhimoa
 10. Liikenneturva -Liikenneturvalta ja Traficomilta kattavat vinkit ajokortti-ikäisten vanhemmille
 11. Pirkanmaan ELY-keskus - Jalankulku- ja polkupyöräilyväylän rakentamistyöt alkavat Juupajoella
 12. Pirkanmaan ELY-keskus- Elokuun sateet näkyvät Pirkanmaan järvien korkeuksissa
 13. Pirkanmaan Jätehuollon tiedote 16.8.2021
 14. Vesilahden maankaatopaikan ojavesitarkkailun tulokset keväältä 2021

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)