Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Osavuosiraportointi 1 - 4/2023

VESDno-2023-139

Valmistelija

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti. Vesilahden kunnanhallituksen 28.11.2022 §198 hyväksymien vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-huhtikuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen lautakunnille annetaan tiedoksi samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tulosyksiköiden toteuma.

Teknisten palveluiden osalta toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet lähes ennakoidusti. Aikaväliltä tammi-huhtikuu toimintatuotot ovat toteutuneet 34 prosenttisesti ja toimintakulujen osalta 28 prosenttisesti koko vuoden talousarvioon nähden. 

Vesi- ja viemärilaitoksen osalta toimintatuotot ovat jääneet reilusti alle budjetoidun, aikaväliltä tammi-huhtikuu on kirjautunut yksi vesihuoltolaitoksen liittymämaksu ja toteuma on 3 prosenttia koko vuoden talousarvioon nähden. Toimintakulujen osalta asiantuntijapalveluiden ostot ovat nostaneet toteuman 64 prosenttiin (13 150,49 €).

Ehdotus

Esittelijä

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosiraportin 1- 4 2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)