Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

 1. ELY-keskukset: Kohti julkisen sektorin murrosta - ELY-keskusten ilmastorooli on tärkeä osa Suomen hiilineutraaliuden tavoittelua
 2. Esityslista: Alueellinen jätehuoltolautakunta - 06.10.2021, klo 16:00
 3. Liikenneturva: Ota heijastin käyttöön nyt – unohdus yleisin syy käyttämättömyyteen
 4. Liikenneturva: Lasten osallisuus esille valtakunnallisella liikenneturvallisuusviikolla
 5. Liikenneturva: Liikenneturvallisuuden eteen urakoineita palkittiin
 6. Liikenneturva: Liikenneturvan verkkosivut uudistuivat
 7. Liikenneturva: Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia
 8. Pirkanmaan ELY-keskus: Auta Pirkanmaan lähteitä – aikaa on vielä lumen tuloon asti
 9. Pirkanmaan ELY-keskus: Ikaalisten Tevaniemen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy
 10. Pirkanmaan ELY-keskus: Karkunvuoren tunneli suljetaan tilapäisesti kahdeksi yöksi määräaikaistarkastuksen vuoksi, liikenteelle öinen kiertotiereitti
 11. Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää tarkennuksia Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan
 12. Pirkanmaan ELY-keskus: Sinilevää oli tänä kesänä vaihtelevasti-   laajoilta kalakuolemilta vältyttiin
 13. Tiedote kuntapäättäjälle
 14. Vesilahden Kunnanhallituksen 04.10.2021, § 185 Metsämantereen asemakaavan hyväksyminen pykälän ote ja asemakaavan vastineluettelo

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti asiat tiedoksi saatetuksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)