Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taina Lamminmäki ja Marko Lounasranta

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Taina Lamminmäki & Marko Lounasranta.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)