Tekninen lautakunta, kokous 12.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Länsi-Narvan Vesihuolto-osuuskunnan liittäminen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen

VESDno-2020-77

Valmistelija

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta on lähestynyt kuntaa osuuskunnan liittämiseen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen liittyen. Vesiosuuskunnan liittämisesta Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen on käyty neuvotteluita ja tämän pohjalta on tehty kauppakirjaluonnos. Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan on kokouksessaan 15.11.2022 käsitellyt kauppakirjaluonnoksen. Kaupan kohteena on Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan omistama vesi- ja viemärijohtoverkostosta muodostuva omaisuus ja vesiosuuskunnan liittymissopimukset.  

Kauppahinnaksi on sovittu 1 euro ja Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan ei ole Vesilahden kunnalle siirtyviä velkoja, eikä velvoitteita. Vesilahden kunnan vesihuoltolaitos ostaa kohteen ilman velkoja. Vesihuolto-osuuskunnalla ei myöskään ole saamisia kolmansilta osapuolilta. Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunta vastaa kaupanteon jälkeen mahdollisten kolmansien osapuolten ilmenevistä saamisista ja veloista. Vesiosuuskunta vastaa omista veloistaan velkojen maksamiseen saakka. 

Kauppa purkaa Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan ja Vesilahden kunnan välisen vesihuoltosopimuksen.

Kaupan on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023 ja kaupan voimaantulon jälkeen Vesilahden vesihuoltolaitos vastaa talous- ja jätevesien johtamisesta, verkostonhuolloista ja vesihuolto-osuuskunnan asiakkaista kulloinkin voimassa olevien taksojen mukaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kauppakirjaluonnoksen, sekä esittää kunnanhallitukselle kauppakirjaluonnoksen hyväksymistä ja Länsi-Narvan vesihuolto-osuuskunnan liittämistä Vesilahden vesihuoltolaitokseeen. Lisäksi tekninen lautakunta ohjeistaa ja valtuuttaa Lempäälän veden tekemään päivitykset käyttösopimuksiin. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Länsi-Narvan VHOK, Lempäälän Vesi Oy, Ympäristöterveys Pirteva, ELY-keskus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)