Tekninen lautakunta, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnaninsinööri
Hankintapäätös:
§ 2 Varastotilan hankkiminen ylämäen koululle, 22.01.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Päätös palvelussuhteeseen ottamisesta, 22.01.2021
Yleinen päätös:
§ 3 Sähkökaapeleiden sijoitussopimus, 22.01.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)