Tekninen lautakunta, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

 1. Etävalvontaa ja kymmeniä miljoonia elvytysrahaa – korona vauhditti Pirkanmaan ELY-keskuksen vuotta 2020
 2. Helmi-ohjelma paransi lintuvesiä, soita ja perinnebiotooppeja Pirkanmaalla – tänä vuonna parannetaan myös metsiä ja pienvesiä
 3. Keskuspuhdistamon kolmannesvuosiraportti-3-2020
 4. Lumikertymien vuoksi Pirkanmaan vesistösäännöstelyissä varaudutaan kevättulviin
 5. Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -kysely
 6. Mt 301 x Tuulikalliontie Päätös väistämisvelvollisuusmerkin muuttamisesta Vesilahti
 7. Pirkanmaa sai uusia luonnonsuojelualueita 428 hehtaaria METSO-rahoituksella
 8. Pöytäkirja-Alueellinen jätehuoltolautakunta - 10.02.2021, klo 16_00
 9. Uusi oppimisympäristö parantaa työmatkaliikenteen turvallisuutta
 10. Yli 50 hehtaaria perinnebiotooppia kuntoon Pirkanmaalla ensi kesänä Helmi-ohjelmalla

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)