Tekninen lautakunta, kokous 10.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tulee valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Henri Marttila ja Riku Seppälä. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti kokouskäsittelyn aikana tulleen muutosesityksen. 

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Henri Marttila ja Marko Lounasranta.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana kunnaninsinööri esitti Riku Seppälän tilalle pöytäkirjantarkastajaksi Marko Lounasrantaa.  


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)