Tarkastuslautakunta, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Arviointikertomus 2020

VESDno-2020-191

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Jatketaan arviointikertomuksen laatimista.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii loppuun ja hyväksyy arviointikertomuksen tilikaudelta 2020 ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.