Tarkastuslautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Vuoden 2021 tilintarkastuksen raportointi

VESDno-2022-143

Perustelut

Vastuunalainen tilintarkastaja Minna Havia-Niemi esittelee tilintarkastuksen yhteenvetoraportin.

Ehdotus

 

Tilintarkastajan raportointi merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu raportti tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)