Tarkastuslautakunta, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Arviointikertomus 2021

VESDno-2022-79

Perustelut

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii loppuun ja hyväksyy arvointikertomuksen tilikaudelta 2021 ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

 

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikestomusta ja päätti jatkaa arviointikertomuksen loppuun seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)