Tarkastuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Ala-Orvola ja Marika Vaasvainio.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)