Tarkastuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Hallintojohtajan kuuleminen

Perustelut

Hallintojohtaja Kati Paunonen on kutsuttu kokoukseen antamaan selvitys kunnan henkilöstöasioista, taloushallinnon palveluiden järjestämisestä ja muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Hallintojohtajan estymisen vuoksi, puheenjohtaja teki uuden päätösehdotuksen. Kutsutaan hallintojohtaja Kati Paunonen seuraavaan kokoukseen antamaan selvitys kunnan henkilöstöasioista, taloushallinnon palveluiden järjestämisestä ja muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Uusi päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokouksen aikana hallintojohtaja Kati Paunonen ilmoitti estyneensä. Ilmoituksen vuoksi puheenjohtaja teki uuden päätösesityksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)