Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tilinpäätös 2022

VESDno-2023-41

Perustelut

Kunnanjohtaja Tuomas Hirvonen ja vs. talousjohtaja Aki Kohonen on kutsuttu kokoukseen antamaan selvitys kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Saatu selvitys merkitään tiedoksi.

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)