Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Seuraava kokous 15.05.2023 klo 13.00

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)