Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille ja julkaistu kunnan verkkosivuille 11.04.2023, lisäksi saapuvilla on enemmäin kuin puolet lautakunnan jäsenistä.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)