Tarkastuslautakunta, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Arviointikertomus 2022

VESDno-2022-322

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,​ jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen.

Päätös

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen ja päätti jatkaa työtä seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)