Tarkastuslautakunta, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Hyvää kesää kaikille lautakunnan jäsenille.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lautakunta päättää toivottaa kaikille hyvää kesää.