Tarkastuslautakunta, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Ala-Orvola ja Marika Vaasvainio.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Ala-Orvola ja Marika Vaasvainio.