Tarkastuslautakunta, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille ja julkaistu kunnan verkkosivuille 07.06.2022

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Annettiin asiantuntijalle Hanna-Riitta Hedborgille läsnäolo ja puheoikeus tähän kokoukseen.