Tarkastuslautakunta, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Arviointikertomus 2021

VESDno-2022-79

Valmistelija

  • Aki Kohonen, talouspäällikkö, aki.kohonen@vesilahti.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta jatkaa arvointikertomuksen laadintaa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta laatii loppuun ja hyväksyy arvointikertomuksen tilikaudelta 2021 ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtuusto