Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 14 Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi, 10.09.2021
§ 15 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen toimi, 10.09.2021
§ 16 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määräaikainen toimi, 10.09.2021
§ 17 Varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan määräaikainen toimi, 10.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää, että pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)