Sivistyslautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kuntalain 107 §:n mukaan sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 26 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Kesola ja Arto Mäkipää. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)