Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristö 

  • KHO:n päätös uhkasakon tuomitsemista koskevassa asiassa

Rakennusvalvonta

  • Viranhaltijapäätökset
  • Seuraava kokous 6.4.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitty tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)