Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Risto Mikkola ja Markku Ala-Orvola.

Ehdotus

Markku Ala-Orvolan poissa ollessa, valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Risto Mikkola ja Henri Marttila

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)