Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 KiiML 33§:n mukainen lohkominen kiinteistöstä 922-413-0003-0106 Vesaniemi kiinteistöön 922-413-3-101 Kiviniemi

VESDno-2021-94

Valmistelija

  • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Maanmittauslaitos kysyy kunnan suostumista lisäalueen lohkomiseen määräala kiinteistöstä 922-413-3-106 Vesaniemi ja liittämiseen kiinteistöön 922-413-3-101 Kiviniemi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Kunnan hallintosäännössä 7 § Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja toimivalta kohta 8. antaa KiiML 33 §:n mukaisesti kunnan suostumuksen lohkomiseen perustellusta syystä. Koska maanmittauslaitos kuitenkin ohjeistaa, että suostumusta on pyydettävä kunnan kaavoituksesta vastaavalta viranhaltijalta, päättää Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta siirtää asian kunnanhallituksen päätettäväksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta pyytää ottamaan huomioon että lohkomisen tavoitteena ei voi olla uuden AO rakennuspaikan muodostaminen, vaan se tulee ratkaista kaavoituksella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maanmittauslaitos ja kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)