Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristö:

  • Luontoilta järjestettiin 27.10.2021 Yhtenäiskoulun auditoriossa.
  • Ympäristötarkastajan viran hakuaika päättyi 31.10.2021. Hakemuksia tuli 18kpl.
  • Ehdotus Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi 2022 - 2027

Rakennusvalvonta:

  • Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.10.2021 § 60 hyväksynyt Metsämantereen asemakaavan.
  • Viranhaltijapäätökset 
  • Seuraavan kokouksen ajankohta on 14.12.2021 klo: 18.30.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitty tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)