Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ympäristönsuojelu:

  • Ympäristötarkastajan lausunto ilmoituksesta koskien jätteen pienimuotoista hyödyntämistä maarakentamisessa 
  • Muistio ympäristönsuojelun määräaikaistarkastuksesta Pirkanmaan jätehuolto Oy:n jäteasemalla 16.05.2023
  • Alueellinen jätehuoltolautakunta: viranhaltijapäätös 22.05.2023 § 583
  • Metsähallitus: luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa 124414 kääväkäs- ja muiden sieninäytteiden ottamiseen

 

Rakennusvalvonta:

  • Viranhaltijapäätökset
  • Seuraava kokous 05.09.2023 klo 18.30

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu toivottavat kaikille lautakunnan jäsenille oikein mukavaa ja lämmintä kesää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

 Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)