Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 2.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka ovat aakkosjärjestyksessä seuraavana vuorossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Ala-Orvola ja Virpi Eskola.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tommi Mertimo ja Harri Pitkämäki.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)