Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Rakennusvalvonta:

  • Vesilahden kunnanhallitus on kokouksessaan 29.03.2021 § 45 hyväksynyt Virolaisen alueen asemakaavamuutoksen. 
  • Vesilahden kunnanvaltuustossa on kokouksessaan 26.4.2021 § 14 hyväksynyt Lammasniemen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen.
  • Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskysely on lähetetty lupapisteessä sähköisesti asioinneille ja viimeinen vastauspäivä on ollut 4.5.2021.
  • Viranhaltijapäätökset
  • Seuraava kokous 8.6.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)