Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Rakennus- ja ympäristölautakunnan osavuosiraportointi 1-3 /2021

VESDno-2021-157

Valmistelija

  • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi
  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Perustelut


Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-maaliskuu raportoidaan toimielimen tulosyksiköiden euromääräinen toteutuminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä osavuosiraportin 1-3 tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)