Kunnanvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 3.11.2021 oli 4.417 asukasta (23.10.2021 / 4.417).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 9/2021. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta syyskuun lopussa 2021 oli 5,0 % (elokuussa 2021 tilanne 5,9 %), Pirkanmaalla 9,3% (9,9 %) ja koko maassa 10,1 % (10,7%). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus yksimielisesti hyväksytty. 

Aura Elliott jätti valtuustoaloitteen omaishoitajille tarjottavista maksuttomista liikuntapalveluista.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)