Kunnanvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 18.5.2022 oli 4.460 asukasta (17.3.2022 / 4.457).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 3/2022. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta maaliskuun lopussa 2022 oli 5,3 % (tammikuun 2022 tilanne 5,8 %), Pirkanmaalla 8,5 % (9,7 %) ja koko maassa 9,5 % (10,5 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)