Kunnanvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 15.5.2023 oli 4.509 asukasta (16.3.2023 / 4.507).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 1/2023. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta maaliskuun lopussa 2023 oli 5,1 % (tammikuun 2023 tilanne 5,0 %), Pirkanmaalla 8,6 % (8,7 %) ja koko maassa 9,6 % (9,8 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)