Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 15.6.2021 oli 4.396 asukasta (25.5.2021 / 4.385).
  2. Pirkanmaan ELY- keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 4/2021. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta huhtikuun lopussa 2021 oli 7, 2 % (helmikuun 2021 tilanne 8, 5 %), Pirkanmaalla 11, 5 % (11, 9 %) ja koko maassa 12, 1 % (12, 4 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan toiseksi alhaisin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)