Kunnanvaltuusto, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Osavuosiraportointi 2021

VESDno-2021-157

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi
Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Perustelut


Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-maaliskuu raportoidaan toimielimen tulosyksiköiden euromääräinen toteutuminen.

Ehdotus

Esittelijä

Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä osavuosiraportin 1-3 tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-maaliskuu raportoidaan toimielimen tulosyksiköiden euromääräinen toteutuminen.
Kunnan kirjanpito ajalta 1-3/2021 on suljettu huhtikuussa, pykälän liitteenä on teknisen lautakunnan alaisten tulosyksiköiden ja investointien toteuma ajalta 1-3 /2021.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisten palveluiden tulosyksiköiden ja investointien toteuman 1-3 / 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mika Seppänen, sivistysjohtaja, mika.seppanen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-maaliskuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tulosyksiköiden toteuma.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Seppänen, sivistysjohtaja, mika.seppanen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta merkitsee sivistyspalveluiden talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2021 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2§:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 7.12.2021 §262 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-maaliskuu talouden toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kunnan kokonaistasolla käyttötalouden ja investointien näkökulmasta. Lisäksi esitetään arvio koko vuoden toteumasta sekä mahdolliset poikkeamat määrärahojen käytössä ja poikkeamien syyt. Lautakunnille raportoidaan samalta ajanjaksolta lautakunnan alaisten tehtäväalueiden toteuma. Aikaväliltä tammi-maaliskuu on laadittu osavuosikatsaus (liite 1), joka sisältää käyttötalouden ja investointien toteumatiedot sekä alkuvuoden tietojen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1-31.3.2021 tiedoksi ja antaa sen myös kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1-31.3.2021 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)