Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 66 Kertapalkkion maksaminen (henkilön palkitseminen), 02.11.2021
§ 71 Kertapalkkion myöntäminen, 12.11.2021
§ 72 Kertapalkkion myöntäminen, 12.11.2021
Yleinen päätös:
§ 67 Omakotitontin 922-413-4-136, Vihniäntie 9 myynti, 03.11.2021
§ 68 Omakotitontin 922-413-4-113, Koulutie 10 varaus, 05.11.2021
§ 69 Omakotitontin 922-413-4-122, Puolukkapolku 7 varauksen jatko, 05.11.2021
§ 70 Omakotitontin 922-419-6-38, Mustikkapolku 3 varaus, 08.11.2021

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 28 Täyttölupa tekniset palvelut palvelusihteeri, 02.11.2021
§ 29 Opintovapaan myöntäminen talousjohtajalle, 04.11.2021
§ 30 Täyttölupa palvelusuunnittelijan vakituiseen tehtävään, 12.11.2021
§ 31 Ruokapalvelutyöntekijän määräaikaiset täyttöluvat, 12.11.2021
Yleinen päätös:
§ 27 Omakotitontin 922-410-8-41, Heinätie 4b myynti, 29.10.2021

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)