Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 23.11.2021 oli 4.416 asukasta (28.10.2021 / 4.417).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 10/2021. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta lokakuun lopussa 2021 oli 5,0 % (syyskuun 2021 tilanne 5,0 %), Pirkanmaalla 8,9 % (9,3 %) ja koko maassa 9,8 % (10,1 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)