Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Kunnanvaltuuston 8.11.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano ja laillisuus

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja huolehtii valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta.

Kunnanvaltuusto 8.11.2021

 • § 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • § 66 Pöytäkirjan tarkastus
 • § 67 Osavuosikatsaus 1-9/2021 
 • § 68 Vuoden 2022 tuloveroprosentti
 • § 69 Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
 • § 70 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 
 • § 71 Kunnanhallituksen kokoonpano 2021-2025
 • § 72 Elinvoima- ja osaamislautakunnan varajäsenen valinta
 • § 73 Tiedoksi merkittävät asiat 

Ehdotus

Koska kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltansa ulommaksi, kunnanhallitus panee 8.11.2021 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset täytäntöön. 
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)