Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintojohtaja
Yleinen päätös:
§ 1 Kertapalkkioiden myöntäminen, 13.04.2023

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Kaavoittajan viran täyttäminen, 27.03.2023
Yleinen päätös:
§ 19 Omakotitontin 922-413-4-147, Petäjärinne 10 varaus, 28.03.2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)