Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 20.4.2023 oli 4.516 asukasta (22.3.2023 / 4.507).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 2/2023. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta helmikuun lopussa 2023 oli 5,2 % (tammikuun 2023 tilanne 5,0 %), Pirkanmaalla 8,7 % (8,7 %) ja koko maassa 9,7 % (9,8 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.
  3. Toimielimen esittelijä esittelee toimialan kärkihankkeiden edistymistä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)