Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Lautakuntien päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 22.3.2023

 • § 21 Lausunto Hovinkulman asemakaavamuutoksen 2. ehdotuksesta 
 • § 22 Riuttonkulman vesihuoltolinjojen rakentaminen 
 • § 23 Kaakilan jätevesipumppaamon saneeraus 
 • § 24 Talvikunnossapidon optiovuosista päättäminen
 • § 27 LISÄPYKÄLÄ: Kaakilanmutkan yritysalueen kehittäminen (lisäpykälä)
 • § 28 LISÄPYKÄLÄ: Valtuustoaloite Maantie 301 valaistuksen jatkamisesta Narvaan saakka (lisäpykälä)


Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.4.2023

 • § 23 KVVY:n Virta2- hankkeen rahoitus vuodelle 2023
 • § 24 Lausuntopyyntö valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoinnista
 • § 25 Vesihuoltolain mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen, kiinteistö Fermaatti 922-425-11-123 
 • § 26 Poikkeaminen (MRL 171§) tila 922-405-15-67 / Honkaranta 
 • § 27 Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2022 asioineille 


Sivistyslautakunta 11.4.2023

 • § 23 Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2023
 • § 24 Maksuluokan lisääminen Vesilahden kunnan koululaisten iltapäivätoimintaan
 • § 25 eVaka järjestelmän käyttöönoton edistäminen Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnissa 
 • § 26 Vesilahden Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin viran auki julistaminen


Tekninen lautakunta 12.4.2023

 • § 31 Länsi-Narvan Vesihuolto-osuuskunnan liittäminen Vesilahden kunnan vesihuoltolaitokseen 
 • § 32 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden vahvistaminen 
 • § 33 Kiinteistöstrategian luominen
 • § 34 Ympäristön viihtyvyyden parantaminen 

Ehdotus

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)