Kunnanhallitus, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 64 Palvelusuunnittelijan määräaikainen lisä, 01.10.2021
Yleinen päätös:
§ 63 Omakotitontin, 922-410-8-44, Natakuja 4 varaus, 01.10.2021

Kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 24 Kokkotien kaavamuutostyön hankinta, 06.10.2021
Yleinen päätös:
§ 25 Omakotitontin 922-425-4-93, Parkkarintie 9 myynti, 12.10.2021

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)