Kunnanhallitus, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 13.10.2021 oli 4.426 asukasta (27.9.2021 / 4.421).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 8/2021. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta elokuun lopussa 2021 oli 5,9 % (heinäkuun 2021 tilanne 7,1 %), Pirkanmaalla 9,9 % (11,5 %) ja koko maassa 10,7 % (12,3 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan alhaisin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)