Kunnanhallitus, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Suoniemen ja Ari Perämaan.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Suoniemen ja Ari Perämaan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)